Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESIMA s.r.o., se sídlem Strážky 15

Křimov, 43001 , IČ 28711742, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního

titulu oprávněného zájmu evidujeme Email, Jméno, telefon 2 roky. Tyto údaje

zpracováváme za účelem kontaktování a komunikace s klienty.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat

opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás

evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud

dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů

a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.

V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů,

informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat

a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího

ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost

dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování.

Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@esima.cz nebo na sídlo

naší společnosti: ESIMA  s.r.o., Strážky 15 Křimov, 43001

Třetí strany

Google Analytics

Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google využívá shromážděná data ke sledování a zkoumání používání tohoto webu, k přípravě zpráv o svých aktivitách a jejich sdílení s dalšími službami Google.